Výukové programy

Ekologické výukové programy pro školky

V novém školním roce 2017/2018 bych vás ráda oslovila s novou nabídkou ekologických programů „Hrátky s přírodou“ pro děti od 3 až 6 let. Cílem programů je přiblížit dětem svět přírody hravou interaktivní formou. Kladu důraz na komorní průběh programu, přímý kontakt dětí s lektorem, smyslový prožitek, dramatizaci, používání převážně vlastnoručně vyrobených pomůcek z přírodního materiálu. Výukové programy nabízím v Moravskoslezském kraji.

 

Kontaktní informace

Lenka Bakalová
Moravskoslezský kraj
Česká republika
IČ:
DIČ